home | beveiliging | communicatie | cctv | projectmanagement | elektro


Elektrotechniek

Woonhuizen
Alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden in uw woonhuis kunt u laten uitvoeren door TIBL. Wijzigingen aan de bestaande installaties behoeven aan de norm te voldoen te geldig was tijdens aanleg van die installatie. Echter zal TIBL zover mogelijk de nieuwe NEN1010 gebruiken bij de wijzigingen in uw woonhuis. In de laatste NEN1010 uitgave dienen woonhuizen volledig te zijn voorzien van aardlekschakelaars. In de uitgave NEN1010 (2005) uitgave behoefde alleen maar "natte" groepen een aardlek schakelaar te hebben. Ook zijn alle wandcontacten voortaan voorzien van aarding. Indien er een nieuwe keuken geplaatst wordt moeten nagenoeg altijd de leidingen en aansluitpunten verplaatst worden voordat de nieuwe keuken ge´nstalleerd wordt. TIBL kan u die zorgen uit handen nemen en de benodigde aansluitpunten voor u verplaatsen of toevoegen vanaf de meterkast.
Kantoren / Bedrijfpanden / Laboratoriums / Sportverenigingen

Gebouw gebonden elektrotechnische installaties voor kantoren, bedrijfspanden, laboratoriums en sportverenigingen wordt tijdens de bouwfase utiliteitwerkzaamheden genoemd. TIBL heeft jarenlange ervaring in utiliteitsbouw en kan voor u in (onder-) aanneming de werkzaamheden vlekkeloos uitvoeren. Omdat wij van een open en heldere structuur houden werken wij graag met open begrotingen en indien mogelijk in bouwteamverband tot een gezamenlijk eindproduct.  Tijdens de bouwvergaderingen zal alles besproken worden zodat bij het bouwproces van de werkzaamheden onnodige fouten worden voorkomen. In een bouwteamverband (opdrachtgever, architect, bouwaannemer, HVAC installateur en TIBL) komt alles voordat de feitelijke werkzaamheden beginnen al op tafel. Indien er onverwacht toch snel akties moet worden genomen zijn de lijnen in een bouwteam kort en kan er snel krachtig een besluit genomen kunnen worden.

TIBL verzorgt alle gebouw gebonden elektrotechnische installaties zoals:

 • Alarminstallatie
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsinstallatie
 • Licht en kracht installatie
 • (Nood-) Verlichtingsinstallatie
 • Verdeelinrichtingen
 • CCTV installaties
 • Netwerkbekabelingen
 • CAI installaties
 • Omroepinstallaties
 • Presentatie installaties
Kabelberekeningen conform NEN1010 en lichtberekeningen worden standaard door ons voorafgaand aan het bouwproces berekend. De rapportages worden altijd aan de opdrachtgever vooraf verstrekt en indien noodzakelijk besproken zodat er wederom tijdens het bouwproces geen onnodige fouten gemaakt worden.
Keuring door plaatselijk brandweer
Elk bouwwerk wordt door de gemeentelijke afdeling bouwtoezicht beoordeeld en tijdens de feitelijke bouw bezocht door de desbetreffende bouwtoezicht medewerker. Ook de plaatselijk brandweer wil van te voren tekeningen ontvangen waarop duidelijk bepaalde elektrotechnische  installaties vermeld moeten zijn. Dit proces is duurt meestal een aantal weken voordat de goedgekeurde tekeningen retour zijn. Daarom zorgen wij er altijd voor dat de benodigde tekeningen altijd op tijd naar de betreffende afdeling worden verzonden zodat de brandweer genoeg tijd heeft om het werk te beoordelen en zonder oponthoudt de gebruikersvergunning kan afgeven.